-Norsk Familieøkonomi har kåret vår barneforsikring blant de beste for 2 år på rad. Vern om dine barn og ring oss i dag.

Ulykkeforsikring
Tryg legehjelp
Behandlingsutgifter
Dødsfallerstatning
Medisinsk invaliditet etter ulykke
 
 
 
 
 
Barn Ekstra
Tryg legehjelp
Behandlingsutgifter
Dødsfallerstatning
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Medisinsk invaliditet etter sykdom
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Merutgifter til pleie og tilsyn
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
 
Barn Ekstra Uførepensjon
Tryg legehjelp
Behandlingsutgifter
Dødsfallerstatning
Medisinsk invaliditet etter ulykke
Medisinsk invaliditet etter sykdom
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Merutgifter til pleie og tilsyn
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
Månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet